16 de des. 2008

Tudó
Fitxa nº 2

Català : Tudó
Castellà : Paloma torcaz
Nom científic : columba palumbus


El tudó és una ocell que fent una comparativa amb un anunci de televisió seria com el “primo de zumo sol” dels coloms i les tórtores, que és el colom més gran d’Europa. Habitant preferentment de zones de bosc on la seva mida i les seves característiques el famt inconfusible als ulls del observador/a.

El tudo és un ocell que té una envergadura d’uns 55 cm ( de punta a punta ala ). De color gris amb el pectoral de color vermellós. Té una anella força visible al coll de color blanc i quant vola es veu una franja blanca a cada ala paral·lela al cos. Les puntes alars i de la cua son de color negre. Els joves no tenen la franja blanca del coll però si les franges alars.

A la primavera i a l’estiu els veiem volant en parelles però a l’hivern lo normal és que ho facin individualment. D’aliment bàsicament granívora. El seu niu el fan als arbres amb forma de plataforma.

Cada vegada es mes sovint veure’ls en ambients urbans ja que lis es fàcil buscar menjar i refugi. Sobre en les zones verdes i enjardinades.